آموزش بدست آوردن سریال 12 رقمی

 

 

داخل منوی تمامی دستگاه ها قسمتی به عنوان (مشخصات گیرنده) یا (سیستم اینفورمیشن) یا (مشخصات دستگاه) یا (اطلاعات سیستم) یا (اطلاعات گیرنده) یا (درباره گیرنده) وجود دارد.

در این صفحه از منوی دستگاه اطلاعت مربوط به نوع پردازنده - ورژن نرم افزار -  تاریخ نرم افزار -  نوع دستگاه - شماره سریال دستگاه - ورژن سخت افزار وجود دارد.

منظور از سریال 12 رقمی عدد مربوط به شماره سریال دستگاه میباشد که در قسمت خرید حتما باید وارد نمایید.