روش دریافت کد تخفیف ویژه

با توجه به اینکه تنها سایت ارائه دهنده اکانتهای هوایی به صورت آنلاین هستیم از این رو تصمیم گرفتیم تا برای افرادی که از سایت ما چندین مرتبه اقدام به خرید میکنند تخفیف ویژه در نظر بگیریم.

روش دریافت کد تخفیف به شرح زیر میباشد:

در زمان خرید از سایت حتما باید ایمیل خود را وارد نمایید و پس از آن هر زمانی که همان ایمیل جهت خرید دیگری وارد شود شامل کد تخفیف میشود.

به این شکل که به محض خرید دوم با یک ایمیل به صورت اتوماتیک در ایمیل خود کد تخفیف را دریافت مینمایید که از این پس میتوانید با همان کد تخفیف هر چند مرتبه دیگر شامل تخفیف شوید و خرید انجام دهید.

لازم به ذکر در صورتی که کد تخفیف ثبت شده به نام یک ایمیل برای ایمیلی دیگر استفاده گردد کلا کد تخفیف از بین خواهد رفت.